Xây dựng chương trình quản lý nhân sự

Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình:

+ Trước hết cài bộ cài AR2PROEVAL1170 trong thư mục Active Report

+  Sau đó cài bộ cài chạy chương trình setupVNPT.exe.

Sau khi cài xong chương trình trên màn hình Desktop sẽ xuất hiện một Icon desktop có tên QLNS(VNPT).

User: nvt

Pass: 1.

Link Tải Chương trình: https://drive.google.com/open?id=0BxM3xlTn92u_TF9SQ09WUHp3TFk

Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm về việc quản lý nhân sự của
Công ty.
– Mỗi nhân viên trước khi được nhận vào làm việc tại Công ty phải nộp một
bộ hồ sơ và phải qua việc phỏng vấn hay thi tuyển. Đề thi tuyển hay phỏng vấn là
do chính Ban giám đốc điều hành.
– Khi nhân viên trúng tuyển thì mọi hồ sơ của nhân viên được đưa về phòng
Tổ chức hành chính để cán bộ quản lý nhân sự lưu trữ.
– Nghiệp vụ tại Ban quản lý nhân sự:
Sau khi nhận được thông báo cuối kỳ của các phòng ban khác thì Ban quản
lý nhân sự phải có trách nhiệm kiểm tra lại các báo cáo và so sánh với số liệu mà
chính phòng này theo dõi và có được.
Nếu phát hiện sai sót thì phải thông báo cho các phòng ban bị sai sót để họ
biết được và sửa chữa kịp thời.
Phải luôn cập nhật thông tin để trình báo lên Ban giám đốc những vấn đề
có liên quan tới nhân sự của Công ty như:
+ Việc thuyên chuyển công tác giữa các vị trí và các phòng ban trong Công
ty. Các cán bộ nhân sự phải lập báo cáo trình lên Ban giám đốc để ký duyệt cho
các nhân viên được thuyên chuyển công tác. Sau khi các nhân viên được thuyên
chuyển công tác thì cán bộ quản lý nhân sự phải cập nhật lại thông tin về nhân
viên như: Chức vụ, phòng ban, mức lương…

13

+ Việc tăng giảm nhân sự: Với những nhân viên đã thôi việc vì một lý do
nào đó hay một nhân viên mới được nhận vào làm tại Công ty thì Ban quản lý
nhân sự phải sửa đổi những thông tin về hồ sơ nhân viên trong hệ thống quản lý
nhân sự đã được lưu trước đó. Loại bỏ hồ sơ của nhân viên đã thôi việc, lập mới
hồ sơ cho nhân viên vừa được nhận vào làm.
Những nhân viên nào đi công tác và trong khoảng thời gian là bao lâu thì
cán bộ quản lý nhân sự phải báo lại cho phòng Tổ chức hành chính biết và làm
các chế độ ưu đãi.
Đề ra được chính sách chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

4.1. Đánh giá hiện trạng
Công ty đang sử dụng chương trình quản lý nhân sự bằng phần mềm
Microsoft Excel.
Excel là một chương trình bảng tính, nó giúp ích trong việc tổ chức và sắp
xếp, trình bày những dữ liệu ban đầu dưới dạng số hoặc chữ trong cùng một bảng
gồm nhiều hàng và nhiều cột. Nhưng để quản lý nhân sự của một Công ty gồm
nhiều cán bộ, công nhân viên và các thông tin về nhân viên thì hiện nay với cách
quản lý này đã không còn phù hợp nữa.
Sau khi được nhận vào công tác tại Công ty, tất cả các nhân viên đều phải
được lưu trữ các hồ sơ trên dưới dạng sổ sách. Các hồ sơ về nhân sự của Công ty
phải được cất giữ rất cẩn thận để khi có yêu cầu kiểm tra hồ sơ hay thống kê, báo
cáo về vấn đề nào đó có thể tìm kiếm lại được. Do số lượng các hồ sơ này thường
là rất lớn cho nên việc cất giữ và sắp xếp cũng có rất nhiều hạn chế. Khi có yêu
cầu tìm kiếm thông tin về nhân viên trong Công ty, người quản lý hồ sơ phải vật
lộn rất vất vả với số hồ sơ trong tủ hồ sơ. Công sức để tìm kiếm rất lớn, có thể cả
buổi hay cả ngày trời mới có thể tìm ra thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, khi có
yêu cầu thống kê của cán bộ về các thông tin của nhân viên trong Công ty thì
công việc này trở nên rất vất vả cho người làm công tác quản lý hồ sơ. Công việc
này có thể sẽ cần tới một khoảng thời gian dài, có thể là vài ngày, cũng có thể là
vài tuần hay cả tháng để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng đôi khi
vẫn xảy ra nhầm lẫn. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những bất cập trong công tác

14

quản lý mà người quản lý còn gặp phải như việc cất giữ hồ sơ khó khăn, dễ bị
mất hồ sơ, mất rất nhiều không gian để lưu trư hồ sơ, các hồ sơ và thông tin cá
nhân của các nhân viên không được an toàn, …
Chính vì những bất cập trên cùng với số lượng thông tin lớn cần quản lý
của mỗi nhân viên và với số lượng nhân viên rất đông của công ty như trên khiến
cho việc quản lý thủ công trở nên gặp nhiều khó khăn. Từ đó thấy được việc thiết
lập một hệ thống quản lý nhân sự trên trên máy tính là cần thiết. Để khắc phục
những nhược điểm của phương pháp quản lý thủ công, đáp ứng tốt yêu cầu cần
thiết về tính chính xác, đầy đủ, nhanh chóng trước yêu cầu thực tế ngày càng đa
dạng phong phú của công tác quản lý. Vấn đề đưa máy tính vào sử dụng trong
công tác quản lý trở thành một vấn đề cần thiết và cấp bách. Khi đưa tin học vào
trong công tác quản lý thì chỉ cần một thao tác nhấn chuột là chúng ta có thể đưa
ra được các thống kê, các báo cáo hay các kết quả tìm kiếm theo ý muốn một
cách nhanh chóng.
Hiện nay Công ty đã có thể trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ ứng
dụng tin học vào công tác quản lý, kinh doanh sản xuất của Công ty mình. Việc
đào tạo và tuyển chọn nhân viên có nghiệp vụ và sử dụng máy hoàn toàn có thể
thực hiện được. Điều quan trọng là xây dựng được phần mềm phù hợp với công
tác quản lý nhân sự của Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu tối
đa sức lao động thủ công.
Việc giải quyết bài toán đặt ra đòi hỏi phải có quá trình phân tích tỉ mỉ,
khoa học nhằm cài đặt được một hệ chương trình áp dụng vào thực tế của Công
ty trong giai đoạn hiện tại, đồng thời có kết nối, mở rộng trong tương lai.
5.1. Đề xuất hệ thống quản lý nhân sự mới
Để khắc phục những nhược điểm của hệ thống quản lý nhân sự hiện tại và
đưa công cụ tin học phục vụ công tác quản lý nhân sự, ta thiết kế một hệ thống
mới với những đặc trưng sau :
– Có sự tham gia của máy tính, cập nhận thông tin, sắp xếp, kiết xuất
được xử lý tự động.
– Dữ liệu đầu vào được nhập từ bàn phím, dữ liệu đầu ra là những báo cáo,
hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý.

15

Phần mềm quản lý nhân sự dùng cho Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh
Phú là công tác quản lý nhân sự cho toàn Công ty. Phần quản lý nhân sự của
Công ty với mục đích là thực hiện công việc nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm
công sức cho người làm công tác quản lý. Việc xây dựng phần mềm này có một
quá trình phân tích tỉ mỉ và khoa học, nhằm cài đặt một chương trình ứng dụng
đưa vào thực tế cho Công ty.
Để tránh được những nhược điểm trên hiện nay đã có rất nhiều ngôn ngữ
lập trình dễ sử dụng, lưu trữ và quản lý chặt chẽ, việc tra cứu tìm kiếm thông tin
được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ở đây em dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
ACCESS và ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 để xây dựng chương trình quản
lý nhân sự tại Công ty Cổ Phần Đường Sắt Vĩnh Phú.
Khi có được hệ thống quản lý nhân sự mới thì sẽ có được những ưu điểm:
– Quá trình xử lý dữ liệu nhanh cho kết quả chính xác.
– Giảm bớt thời gian tính toán cho nhân viên quản lý đặc biệt là công việc
tìm kiếm, tổng hợp, báo cáo – thống kê.
– Khả năng lưu trữ thông tin rất lớn của đĩa từ tạo thêm một phương tiện
lưu trữ thông tin (ngoài lưu trữ trên giấy) đảm bảo tăng cường khả năng an toàn
cho dữ liệu.
– Các mẫu biểu báo cáo in ra có hình thức đẹp, chất lượng tốt đáp ứng
được yêu cầu của Công ty về quản lý nhân sự.
– Tăng tính đồng bộ với các hệ thống quản lý khác, tăng tính hấp dẫn phục
vụ cho sự phát triển chung của Công ty.
– Có thể nâng cao tính bảo mật thông tin trong lưu trữ và quản lý.

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/sac-thai-ban-tay1.jpghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/sac-thai-ban-tay1.jpgSeotukhoaGoogleChia sẻ Luận văn, đồ án miễn phíXây dựng chương trình quản lý nhân sự Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình: + Trước hết cài bộ cài AR2PROEVAL1170 trong thư mục Active Report +  Sau đó cài bộ cài chạy chương trình setupVNPT.exe. Sau khi cài xong chương trình trên màn hình Desktop sẽ xuất hiện một Icon...Seo website - seo từ khóa lên top