Xây dựng chương trình Quản lý nhân sự

Cùng với nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới với nhiều sự thay đổi lớn. Tin học cũng phát triển mạnh mẽ và góp phần đem lại cho con người những thay đổi lớn đó. Các ứng dụng của tin học ngày càng đi sâu vào đời sống của con người và nó đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu của thế giới văn minh. Các ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống đã trở nên cần thiết và việc nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác trở nên vô cùng quan trọng trong thời kỳ hiện nay. Người ta đã tin học hoá trong mọi lĩnh vực nhưng rõ nhất là trong lĩnh vực quản lý thì việc ứng dụng tin học lại càng vô cùng quan trọng.

Việc áp dụng đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý được coi là thành tựu to lớn của con người vì máy tính có thể xử lý nhanh, lưu trữ khối lượng thông tin lớn, tương đương với khối lượng sổ sách khổng lồ, thêm vào đó là một tổ chức biên chế cồng kềnh tham gia chính vì vậy nó đã thay thế được sức lao động của con người và giúp công tác quản lý được dễ dàng hơn.

Với những đòi hỏi thực tế như vậy thì người ta đã đưa tin học ứng dụng vào trong việc quản lý để giúp tiết kiệm thời gian và sức lực của con người. Chính vì vậy mà Công an Quận Dương Kinh thuộc Công an Thành phố Hải Phòng là một trong những tổ chức đã ứng dụng thành công quản lý nhân sự nhờ vào công nghệ của tin học.

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CAQDK.

Công an Quận Dương Kinh (CAQDK) là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập từ năm [năm], có trụ sở tại [Địa chỉ], Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, trên cơ sở thành lập đơn vị hành chính cấp quận/huyện mới. Tuổi đời còn khá non trẻ thực sự là một thế mạnh của cơ quan này. Nó cho phép CAQDK tiếp thu kinh nghiệm tổ chức, quản lý, tác nghiệp của các đơn vị tương đương trong cùng thành phố Hải Phòng cũng như dễ dàng triển khai các phương pháp mới tiến bộ hơn mà không phải lo lắng về việc chuyển đổi phương thức, lề lối làm việc cũ, dù về cơ bản vẫn là một đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước cấp quận/huyện.

Về bộ máy tổ chức, CAQDK gồm có Trưởng Công an quận là người chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của CAQDK, dưới Trưởng Công an quận là các Phó trưởng Công an quận giúp việc, hiện tại CAQDK có 04 Phó trưởng Công an quận. Dưới BCH Công an quận là các đội nghiệp vụ, Công an các phường có nhiệm vụ chức năng cho Trưởng CAQDK những lĩnh vực mà đội, phường được giao quản lý, thay mặt trưởng CAQ điều hành những hoạt động chuyên môn như: kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức,…

CAQDK còn có các phòng ban gồm Đội Tham mưu Tổng Hợp – Chính trị Hậu Cần, Đội CSĐTTP về TTXH, Đội CSĐTTTP về KT – CV, MT ; Đội ANND, Đội QLHC, Đội CSBV và HTTP, Đội CSGT – TT.113, cùng 06 Công an các phường trực thuộc có quan hệ tương trợ lẫn nhau

1.2. ĐẶC TẢ CÁC VẤN ĐỀ CỦA BÀI TOÁN

Trong một cơ quan hành chính sự nghiệp việc quản lý công chức, tiền lương của mỗi cán bộ/chiến sĩ trong cơ quan trên máy vi tính không phải dễ. Khâu quản lý công chức do phòng tổ chức trong cơ quan nắm giữ, còn khâu quản lý tiền lương do phòng tài vụ nắm giữ. Để hiểu rõ việc quản lý thì mỗi phân tích viên cần phải khảo sát và nắm được những thông tin sau:

1.2.1/ Khi có một cán bộ/chiến sĩ mới :

Thông tin cố định về bản thân cán bộ/chiến sĩ: là những thông tin không thay đổi, hay về nguyên tắc là không thay đổi, gắn liền với bản thân mỗi cán bộ/chiến sĩ, giúp xác định phân biệt giữa người này với người khác.

Ví dụ: họ tên, năm sinh, địa chỉ, hình ảnh,… của cán bộ/chiến sĩ.

1.2.2/ Khi có những thông tin thay đổi liên quan đến một cán bộ/chiến sĩ :

– Thông tin biến động về bản thân cán bộ/chiến sĩ : là những thông tin biến động, gắn liền với mỗi cán bộ/chiến sĩ, nhằm mô tả những quá trình bản thân của từng cán bộ/chiến sĩ.

Ví dụ : quá trình đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, … của cán bộ/chiến sĩ.

– Thông tin biến động về quan hệ giữa cán bộ/chiến sĩ và đơn vị công tác : là những thông tin biến động, gắn liền với mỗi cán bộ/chiến sĩ, mô tả những quá trình quan hệ giữa cán bộ/chiến sĩ với đơn vị.

Ví dụ : quá trình công tác tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc, quá trình khen thưởng, kỷ luật,… của từng cán bộ/chiến sĩ.

Những thông tin biến động liên quan đến mỗi cán bộ/chiến sĩ có hai loại :

1.2.2.1 Thông tin bổ sung :

Là những thông tin cùng loại mà cái được cập nhật vào sau có tính bổ sung cho những thông tin đã được cập nhật trước đó.

Ví dụ : thông tin về các con, về quá trình đi công tác nước ngoài, về quá trình khen thưởng, quá trình kỷ luật,… của cán bộ/chiến sĩ.

1.2.2.2 Thông tin nhất thời

là những thông tin cùng loại mà cái được cập nhật vào sau sẽ làm mất ý nghĩa hiệu lực của thông tin đã được cập nhật trước đó.

Ví dụ : thông tin về trình độ chuyên môn, hợp đồng lao động… của cán bộ/chiến sĩ.

1.2.2.3 Khi có các yêu cầu tham khảo đến các hồ sơ, các thống kê về nhân sự:

– Tra cứu hồ sơ, quá trình làm việc tại đơn vị phục vụ cho công tác tổ chức.

– Thống kê, đánh giá các mặt chất lượng cán bộ/chiến sĩ theo từng bộ môn, khoa, trung tâm, phòng ban và toàn doanh nghiệp.

– Cung cấp số liệu tình hình nhân sự, khả năng lao động, chất lượng cho các bộ phận chức năng để xây dựng kế hoạch.

Tải chương trình và báo cáo Xây dựng chương trình Quản lý nhân sự CAQDK

https://drive.google.com/open?id=0BxM3xlTn92u_akdVZnYtTm0yaFk

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/sac-thai-ban-tay1.jpghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/sac-thai-ban-tay1.jpgSeotukhoaGoogleChia sẻ Luận văn, đồ án miễn phíXây dựng chương trình Quản lý nhân sự Cùng với nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới với nhiều sự thay đổi lớn. Tin học cũng phát triển mạnh mẽ và góp phần đem lại cho con người những thay đổi lớn đó. Các ứng dụng của tin học...Seo website - seo từ khóa lên top