Từ khóa chiến lược trong quảng cáo google adword và bán hàng online

Từ khóa chiến lược trong quảng cáo google adword và bán hàng online

Từ khóa là yếu tố đầu tiên bạn cần giải quyết trước khi viết bài. Đó chính là việc bạn giải quyết câu hỏi: bài này viết về vấn đề gì? Chắc chắn bạn không thể bắt tay vào viết nếu không xác định được bạn viết về cái gì.
Máy tìm kiếm phát hiện chủ đề mà bạn muốn nói thông qua từ khóa. Giả sử bạn dùng từ khóa “cách làm thịt bò khô” trong tiêu đề bài viết thì các máy tìm kiếm sẽ hiểu rằng: à! đây là bài nói về “cách làm thịt bò khô”. Bạn nên nhớ rằng việc
làm đầu tiên của máy tìm kiếm khi gặp một nội dung là đọc tiêu đề bài viết. Hãy liệt kê rõ ràng từ khóa chính được dùng trong bài viết và các từ khóa phụ có liên quan. Ví dụ: từ khóa chính là: “cách làm thịt bò khô”, từ khóa phụ có thể
là: “phương pháp làm thịt bò khô”, “cách bảo quản thịt bò khô”. Nên có 1 từ khóa chính và khoảng 3 từ khóa phụ.

Xem tiếp…

Công cụ nghiên cứu từ khóa sử dụng trong bán hàng online và quảng cáo google hay quảng cáo facebook
quảng cáo, quảng cáo google, quảng cáo facebook, quảng cáo adwords, quảng cáo google adwords, google adword, quang cao, adword,quang cao google,quang cao facebook

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *