Thiết kế và xây dựng mạng Lan

Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dung chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CDROM….

Vì vậy hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay các công ty. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức hay công ty có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng LAN còn giúp các nhân viên trong tổ chức hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao. Một điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trị mạng phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện giúp cho những người có trách nhiệm lãnh dậo công ty dễ dang quản lý nhân viên và điều hành công ty.

1.   CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

 1. PC (Personal Computer): Máy tính cá nhân.
 2. ICT (Information Communication Technology): Ngành công nghệ thông tin – truyền thông.
 3. PDA (Personal Digital Assistant): Thiết bị số hổ trợ cá nhân.
 4. CP (Computer Programmer): Người lập trình máy tính.
 5. CPU (Central Processing Unit): Đơn vị xữ lý trung tâm trong máy tính.
 6. BIOS (Basic Input/Output System): Hệ thống nhập/xuất cơ sở.
 7. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): Bán dẫn bù Oxít  Kim loại, Họ các vi mạch điện tử thường được sử dụng rộng rải trong việc thiết lập các mạch điện tử.
 8. I/O (Input/Output): Cổng nhập/xuất.
 9. COM (Computer Output on Micro):
 10. CMD (Command): Dòng lệnh để thực hiện một chương trình nào đó..
 11. OS (Operating System): Hệ điều hành máy tính.
 12. OS Support (Operating System Support): Hệ điều hành được hổ trợ.
 13. BPS (Bits Per Second): Số bít truyền trên mỗi giây.
 14. RPM (Revolutions Per Minute): Số vòng quay trên mỗi phút.
 15. ROM (Read Only Memory): Bộ nhớ chỉ đọc, không thể ghi – xóa.
 16. RAM (Random Access Memory): Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.
 17. SIMM (Single Inline Memory Module).
 18. DIMM (Double Inline Memory Modules).
 19. RIMM (Ram bus Inline Memory Module).
 20. SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory): RAM đồng bộ.
 21. SDR – SDRAM (Single Data Rate SDRAM).
 22. DDR – SDRAM (Double Data Rate SDRAM).
 23. HDD (Hard Disk Drive): Ổ Đĩa cứng – là phương tiện lưu trữ chính.
 24. FDD (Floppy Disk Drive): Ổ Đĩa mềm – thông thường 1.44 MB.
 25. CD – ROM (Compact Disc – Read Only Memory): Đĩa nén chỉ đọc.
 26. Modem (Modulator/Demodulator): Điều chế và giải điều chế – chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu Digital và Analog.
 27. DAC (Digital to Analog Converted): Bộ chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu Analog.
 28. MS – DOS (Microsoft Disk Operating System): Hệ điều hành đơn nhiệm đầu tiên của Microsoft (1981), chỉ chạy được một ứng dụng tại một thời điểm thông qua dòng lệnh.
 29. NTFS (New Technology File System): Hệ thống tập tin theo công nghệ mới – công nghệ bảo mật hơn dựa trên nền tảng là Windows NT.
 30. FAT (File Allocation Table): Một bảng hệ thống trên đĩa để cấp phát File.
 31. SAM (Security Account Manager): Nơi quản lý và bảo mật các thông tin của tài khoản người dùng.
 32. AGP (Accelerated Graphics Port): Cổng tăng tốc đồ họa.
 33. VGA (Video Graphics Array): Thiết bị xuất các chương trình đồ họa theo dãy dưới dạng Video ra màn hình.
 34. IDE (Integrated Drive Electronics): Mạch điện tử tích hợp trên ổ đĩa cứng, truyền tải theo tín hiệu theo dạng song song (Parallel ATA), là một cổng giao tiếp.
 35. PCI (Peripheral Component Interconnect): Các thành phần cấu hình nên cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn nối tiếp.
 36. ISA (Industry Standard Architecture): Là một cổng giao tiếp.
 37. USB (Universal Serial Bus): Chuẩn truyền dữ liệu cho BUS (Thiết bị) ngoại vi.
 38. SCSI (Small Computer System Interface): Giao diện hệ thống máy tính nhỏ – giao tiếp xữ lý nhiều nhu cầu dữ liệu cùng một lúc.
 39. ATA (Advanced Technology Attachment): Chuẩn truyền dữ liệu cho các thiết bị lưu trữ.
 40. SATA (Serial Advanced Technology Attachment): Chuẩn truyền dữ liệu theo dạng nối tiếp.
 41. PATA (Parallel ATA): Chuẩn truyền dữ liệu theo dạng song song.
 42. FSB (Front Side Bus): BUS truyền dữ liệu hệ thống – kết nối giữa CPU với bộ nhớ chính.
 43. HT (Hyper Threading): Công nghệ siêu phân luồng.
 44. S/P (Supports): Sự hổ trợ.
 45. PNP (Plug And Play): Cắm và chạy.
 46. EM64T (Extended Memory 64 bit Technology): CPU hổ trợ công nghệ 64 bit.
 47. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Học Viện của các Kỹ Sư Điện và Điện Tử.
 48. OSI (Open System Interconnection): Mô hình liên kết hệ thống mở – chuẩn hóa quốc tế.
 49. ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Hệ lập mã, trong đó các số được qui định cho các chữ.
 50. APM (Advanced Power Manager): Quản lý nguồn cao cấp (tốt) hơn.
 51. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface): Cấu hình cao cấp và giao diện nguồn.
 52. MBR (Master Boot Record): Bảng ghi chính trong các đĩa dùng khởi động hệ thống.
 53. RAID (Redundant Array of Independent Disks): Hệ thống quản l‎ý nhiều ổ đĩa cùng một lúc.
 54. Wi – Fi (Wireless Fidelity): Kỹ thuật mạng không dây.
 55. LAN (Local Area Network): Mạng máy tính cục bộ.
 56. WAN (Wide Area Network): Mạng máy tính diện rộng.
 57. NIC (Network Interface Card): Card giao tiếp mạng.
 58. UTP (Unshielded Twisted Pair): Cáp xoắn đôi – dùng để kết nối mạng thông qua đầu nối RJ45.
 59. STP (Shielded Twisted Pair): Cáp xoắn đôi có vỏ bọc.
 60. BNC (British Naval Connector): Đầu nối BNC dùng để nối cáp đồng trục.
 61. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Đường thuê bao bất đối xứng – kết nối băng thông rộng.
 62. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Giao thức mạng.
 63. IP (Internet Protocol): Giao thức giao tiếp mạng Internet.
 64. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Hệ thống giao thức cấu hình IP động.
 65. DNS (Domain Name System): Hệ thống phân giải tên miền thành IP và ngược lại.
 66. RIS (Remote Installation Service): Dịch vụ cài đặt từ xa thông qua LAN.
 67. ARP (Address Resolution Protocol): Giao thức chuyển đổi từ địa chỉ Logic sang địa chỉ vật lý.
 68. ICS (Internet Connection Sharing): Chia sẽ kết nối Internet.
 69. MAC (Media Access Control): Khả năng kết nối ở tầng vật lý.
 70. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection): Giao thức truyền tin trên mạng theo phương thức lắng nghe đường truyền mạng để tránh sự đụng độ.
 71. AD (Active Directory): Hệ thống thư mục tích cực, có thể mở rộng và tự điều chỉnh giúp cho người quản trị có thể quản lý tài nguyên trên mạng một cách dễ dàng.
 72. DC (Domain Controller): Hệ thống tên miền.
 73. OU (Organization Unit): Đơn vị tổ chức trong AD.
 74. DFS (Distributed File System): Hệ thống quản lý tập tin luận lý, quản lý các Share trong DC.
 75. HTML (Hyper Text Markup Language): Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
 76. ISP (Internet Service Provider): Nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 77. ICP (Internet Content Provider): Nhà cung cấp nội dung thông tin trên Internet.
 78. IAP (Internet Access Provider): Nhà cung cấp cỗng kết nối Internet.
  WWW (World Wide Web): Hệ thống Web diện rộng toàn cầu.
 79. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Giao thức truyền tải File dưới dạng siêu văn bản.
 80. URL (Uniform Resource Locator): Dùng để định nghĩa một Website, là đích của một liên kết.
 81. FTP (File Transfer Protocol): Giao thức truyền tải File.
 82. E_Mail (Electronic Mail): Hệ thống thư điện tử.
 83. E_Card (Electronic Card): Hệ thống thiệp điện tử.
 84. ID (Identity): Cở sở để nhận dạng.
 85. SMS (Short Message Service): Hệ thống tin nhắn ngắn – nhắn dưới dạng ký tự qua mạng điện thoại.
 86. MSN (Microsoft Network): Dịch vụ nhắn tin qua mạng của Microsoft.
 87. MSDN (Microsoft Developer Network): Nhóm phát triển về công nghệ mạng của Microsoft.
 88. Acc User (Account User): Tài khoản người dùng.
 89. POP (Post Office Protocol): Giao thức văn phòng, dùng để nhận Mail từ Mail Server.
 90. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Giao thức dùng để gửi Mail từ Mail Client đến Mail Server.
 91. CC (Carbon Copy): Đồng kính gửi, người nhận sẽ nhìn thấy tất cả các địa chỉ của những người nhận khác (Trong E_Mail).
 92. BCC (Blind Carbon Copy): Đồng kính gửi, nhưng người nhận sẽ không nhìn thấy địa chỉ của những người nhận khác.
 93. ISA Server (Internet Security & Acceleration Server): Chương trình hổ trợ quản lý và tăng tốc kết nối Internet dành cho Server.
 94. ASP/ASP.NET (Active Server Page): Ngôn ngữ viết Web Server.
 95. SQL (Structured Query Language): Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc – kết nối đến CSDL.
 96. IE (Internet Explorer): Trình duyệt Web “Internet Explorer” của Microsoft.
 97. MF (Mozilla Firefox): Trình duyệt Web “Mozilla Firefox”.
 98. CAD (Computer Aided Design): Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính.
 99. CAM (Computer Aided Manufacturing): Sản xuất với sự trợ giúp của máy tính.
 100. CAL (Computer Aided Learning): Học tập với sự trợ giúp của máy tính.
 101. DPI (Dots Per Inch): Số chấm trong một Inch, đơn vị đo ảnh được sinh ra trên màn hình và máy in.

  Tải Báo cáo và chương trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan :

  https://drive.google.com/open?id=0BxM3xlTn92u_RkhycUxUZ3J1S3c

 

 

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/Thiết-kế-thi-cong-mang-lan.pnghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/10/Thiết-kế-thi-cong-mang-lan.pngSeotukhoaGoogleChia sẻ Luận văn, đồ án miễn phíTIN TỨCThiết kế và xây dựng mạng Lan Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao...Seo website - seo từ khóa lên top