1. Sử dụng tính năng Thống kê trong phần quản trị website, bạn biết:

  1. Số lượng người truy cập vào website mỗi ngày ?
  2. Họ đến từ nguồn nào (website, quốc gia,…) , bao nhiêu mỗi ngày ?
  3. Khách hàng tìm từ khóa gì trên Google để vào website của bạn mỗi ngày ?

2.   Sử dụng Google Analytics để xem báo cáo chi tiết hơn

  1. Biết được bao nhiêu người đang online trên website
  2. Họ đến từ đâu, đang xem trang gì,..
  3. Xem hướng dẫn cài đặt tại: Sử dụng google Analytics

3.   Sử dụng Alexa.com thống kê lưu lượng (tăng, giảm?) và xếp hạng website

Truy cập: http://www.alexa.com/siteinfo/seotukhoagoogle.com(thayseotukhoagoogle.com bằng tên miền của bạn nhé)

Nếu bạn không có thời gian để chăm sóc website của mình thì có thể sử dụng dịch vụ quản trị website của chúng tôi.

Hãy gửi yêu cầu tới địa chỉ Email: lvchung@ictu.edu.vn hoặc gọi Viettel: 0988.311.658. Vinaphone: 01242.087.742 để được phục vụ.

Ngoài ra bạn cần tìm hiểu thêm kiến thức về seo website hoặc chạy quảng cáo google adwword để đưa từ khóa lên top google. Khi đó khách hàng mới tìm đến bạn nhiều hơn.Vì những lý do đó mà doanh nghiệp bạn cần sử dụng Dịch vụ SEO website của chúng tôi.

Hãy liên hệ ngay tới số 0988.311.658 hoặc Email: chungcntt85@gmail.com/ LVChung@ictu.edu.vn

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 1)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 2)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 3)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 4)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 5)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 6)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 7)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 8)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 9)

Mười bước tạo website kinh doanh online – bán hàng online (Phần 10)

Lê ChungThiết kế website1. Sử dụng tính năng Thống kê trong phần quản trị website, bạn biết: Số lượng người truy cập vào website mỗi ngày ? Họ đến từ nguồn nào (website, quốc gia,...) , bao nhiêu mỗi ngày ? Khách hàng tìm từ khóa gì trên Google để vào website...Seo website - seo từ khóa lên top