• Ý tưởng thiết kế.
  • Ý tưởng Của khách hàng được nhân viên của chúng tôi soạn thảo và mô phỏng lại.
  • Quá trình tương tác & xác nhận qua lại liên tục giữa khách hàng và nhân viên giải pháp.
  • Tùy chỉnh và ghi chú những ý kiến riêng của khách.
  • Sau khi tương tác kết thúc phải ra một bản chi tiết thiết kế đầy đủ.
 •  Thiết kế giao diện website.
  • Thiết Kế Giao Diện Website Chuyên Nghiệp.
  • Thiết kế Giao Diện Website demo trên bản vẽ.
  • Thiết kế đúng yêu cầu của khách hàng ở bước thứ nhất.
  • Thực hiện từng trang với quy chuẩn thiết kế web chuyên nghiệp.
 • Lập trình website.
  • Thiết Kế Website Bằng Ngôn Ngữ PHP, C#
  • Lập Trình Giao Diện (FrontEnd Develop)
  • Lập trình Chức Năng & Quản Trị (BackEnd Develop)
 • Kiểm Tra và Sửa Lỗi Website.
  • Kiểm tra tất cả các lỗi về Giao Diện (UI/UX).
  • Lỗi Code Giao Diện, Lỗi Code Tính Năng & Các hoạt động.
 • Bàn giao và hướng dẫn
 • Bảo hành và bảo trì.
  • Bảo hành 1 năm
  • Bảo trì, hỗ trợ & cập nhật vá lỗi đến 05 năm.
 • Hỗ trợ nâng cấp ít chi phí nhất