Archives for Chia sẻ Luận văn, đồ án miễn phí - Page 4

Chia sẻ Luận văn, đồ án miễn phí

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự trung tâm viễn thông Việt trì Phú Thọ

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình: + Trước hết cài bộ cài AR2PROEVAL1170 trong thư mục Active Report +  Sau…
Continue Reading
Chia sẻ Luận văn, đồ án miễn phí

Xây dựng chương trình Quản lý thư viện trường Cao Đẳng Kinh Tế-Kỹ Thuật Phú Thọ

Ngày nay với  sự phát triển nhanh về khoa học công nghệ đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin đã có những bước tiến nhảy vọt. Công nghệ…
Continue Reading
Chia sẻ Luận văn, đồ án miễn phí

Xây dựng chương trình quản lý vật tư cho công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú

Trong thời gian hoàn thành đồ án tốt nghiệp: “Xây dựng chương trình quản lý vật tư cho công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú”, em xin gửi lời…
Continue Reading